Fiske-fakta
Lexikon för fiske och fiskar
 Fiskar
-->
 

Abborre

AbborreAbborre (Perca Fluviatilis) tillhör abborrfamiljen och är en av våra vanligaste söt- och bräckvattenfiskar. Den är spridd i nästan alla större vattendrag i Sverige nedanför fjällkedjan och finns i Östersjön och in i Öresund. Abborren förekommer ofta i stora mängder med vikter runt några hekto. En abborre på ett kilo är en stor fisk. Det svenska rekordet är 3,15 kg.

 

Abborrens utseende

Det är lätt att känna igen abborren på tvärränderna över kroppen och de röda fenorna. På ryggen har abborren två fenor varav den främsta är taggig.

 

Abborrens vanor och utbredning

Abborren är vår kanske vanligaste fisk och finns i så gott som alla vatten. Den är mycket rovgirig och lätt att få att nappa både på mete och spinn.  

 

Under sina två första levnadsår äter abborren huvudsakligen plankton. När abborren är runt 11-12 cm börjar den också äta bottendjur som mygglarver, vattengråsuggor, märlor och kräftungar.

 

Nästa dietbyte sker runt 16-17 cm då Abborren börjar jaga fisk. Från och med 20 cm längd dominerar fisk födan. abborrens favoritbyte är löja, nors, elritsa, småspigg, mört och yngel av den egna arten.

 

I mindre vatten är risken stor att abborren konkurrerar så kraftig om födan att den inte kan växa sig stor. Sådana bestånd av små Abborrar kallas tusenbröder finns i många småvatten. Ett sätt att få abborren i sådana vatten att växa till sig är att sätta ut rovfisk eller att fiska den hårt. De fiskar som blir kvar får då chansen att växa till sig.

 

Abborren är en värmeälskande fisk som gärna håller till i ytan eller i uppvärmda strandregioner under sommaren. Abborren simmar normalt inte i stim, men kan ofta samlas i mängder där jakt.

 

Fiske efter abborre

Abborren är lättfångad, inte bara för att den finns i mängd i de flesta vatten utan också för att den är aggressiv och gärna hugger först och frågar sen. Får man igång abborren ordenltigt med kastspöet drar den till sig fler och fler abborrar som alla avundsjukt kastar sig över betet. Den hugger på nästan vad som helst och är inte så kräsen förnär på dagen du fiskar som gäddan är.

 

Ändå kan man säga att det bästa fisket efter abborre sker på morgonen eller när solen står lågt på kvällen. Viktigt att tänka på är att söka fisken där vattnet är varm och där det finns tillgång till skyddande växligthet.

 

Mete är en vanlig metod för att fiska abborre, men de största fiskarna äter bara fisk och då är kastspö med t ex spinnare en bättre metod.

 

Läs mer om abborre

Eftersom abborre är en så populär sportfisk finns det väldigt mycket skrivet om fiske efter abborre. En bok jag kan rekomendera är Arne Bromans bok Abborrfiske.