Fiske-fakta
Lexikon för fiske och fiskar
 Fiskar
-->
 

Gädda

GäddaGädda är vår största och mest spännande sötvattensfisk och kan bli upp emot 20 kg. Den fins i alla större vatten och i Östersjön. Den går inte att ta miste med någon annan fisk med sitt långsmala utseende med fenorna placerade längst bak, platta och breda nos.

 

Bräckvattengäddorna som går i fritt vatten är ofta lite gulare medan gräsgäddor från växtrika sjöar är kamoflagefärgat gröna.

 

Gäddans vanor och utbredning

Gädda finns i alla sjöar som inte är kraftigt försurade eller saknar tillräckligt med syre. Den förekommer också i rinnande vatten, men föredrar du de lugnare partierna. Gädda finns i hela Östersjön och upp i Öresund.

 

Gädda är till skillnad från abborren en kallvattensfisk. Det gör att den kan vara svår att nå på sommaren då den går djupt där vattnet håller lägst temperatur. Tidigt på morgonen och på kvällen kommer den upp mot vassen för att äta.

 

Bara honorna blir riktigt stora, gäddhanarna blir mycket sällan över 5 kg och blir könsmogna redan vid 2-3 års ålder när de väger ett halv kilo (25-40 cm längd) .  Honorna blir könsmogna vid 3-5 års ålder då de väger 0,5 - 1 kg (40-55 cm). Honorna kan bli mycket storvuxna, enstaka exemplar har fångats i Sverige över 20 kg. De största gäddorna som rapporterats har vägt 35 kg, varit 150 cm långa och 30 år gamla.

 

Gäddans föda efter yngeltiden består bara av fisk eller andra levande byten. mört, sarv, abborre och strömming är viktiga byten men gäddan hugger på allt som har rätt storlek, även andra gäddor. Gäddan tar gärna stora byten, upp emot 20-30 procent av den egna kroppsvikten.

 

Fiske efter gädda

Gädda är kanske den mest spännande sötvattensfisken att fiska efter. Alla kan få den, men det är få förunnat att få de riktigt stora.

 

Gädda fiskas oftas med spinn eller trolling med stora drag. Wobbler, skeddrag eller stora spinnare och jiggar är populära. Tänk på att du behöver ett spö med lite ryggrad. Du behöver också en ordentlig tafs, gäddans tänder biter lätt av en vanlig lina.

 

Gädda hugger på det mesta som rör sig, men det är viktigt att fiska på rätt plats och rätt tid. Till skillnad från abborren har gäddan tydliga huggtider koncentrerade till de tider då solen står lågt. Ofta kan det vara fullt hugg i en timme och helt dött före och efter.

 

Viktigt att tänka på är att gäddan är en kallvattensfisk. Mitt på dagen en solig sommardag kan den gäddan vara omöjlig att nå där den står på stora djup i det kallaste vattnet. På kvällen går den upp mot vassen och då kan man glida förbi vasskasten och kasta innåt mot vassen, eller sakta trolla förbi.

 

Man kan också trolla efter gädda ute på öppet vatten och lite större djup. På så sätt kan man med lite tålamod hitta gäddan även om man inte vet precis var den står. Använd djupriggar eller djupparavaner om du vill komma ner ordentligt. Djupparavaner räcker för att komma ner på 5-10 meter och är lättare att sköta än djupriggar. Vid enklare trolling kan du lätt ha två spö ute, sätt då betena på lite olika djup.

 

Andra sätt att fiska gädda är angelfiske på vintern, då du agnar 10-20 angeldon med levande fisk. Detta är ett säkert sätt att få gädda på morgonen.

 

För att nå gäddan i bevärlig vegetation är att "slanta", dvs precisionsmeta med levande mört i små öppningar i vassen. Det är en fördel om man är två, då kan en backa båten med årorna och den andra hålla ett långt metspö som med agn som sänks ned i lämplig öppningar. Tänk på att betet måste röra sig för att locka till hugg! Vid mete av gädda med levande agn är det viktigt att vänta med mothugget tills gäddan har gjort sin rusning och stannat för att vända sitt byte. Först när gäddan har satt i sig bytet och börjat röra sig igen är det dags för mothugg.

 

Läs mer om gädda

En omfattande länklista till artiklar om gädda hittar du här.