Fiske-fakta
Lexikon för fiske och fiskar
 Fiskar
-->
 

Gös

Gös är abborrens större och mera ovanliga kusin. Gösen är en utpräglad nattfisk som smakar utmärkt och ofta väger ett par kilo. Det svenska rekordet är på 12,007 kg.

 

Gösens vanor och utbredning

Gös är en abborrfisk med två ryggfenor, en främre hårdstrålig och en bakre mjukstrålig. Detta gör att den inte kan förväxlas med någon annan fisk är möjligen abborren, men då av en mycket ovan fiskare. Gösen skiljer sig från Abborren genom sin långsträckta kroppsform, att gösen saknar abborrens tvärränder och genom sin ofta betydligt större vikt. Den långsträckta formen gör att den ibland kallas gädd-abborre, den ser lite ut som ett mellanting mellan gädda och abborre.


Gös är inte alls lika vanlig som abborre eller gädda. Gös trivs främst i lugna slättsjöar.
Gös är liksom gäddan och abborren en uttalad predator, dvs. den huvudsakliga födan är fisk. Den står ofta pelagiskt och jagar i skydd av mörkret. Den gynnas av dålig sikt som slammiga sjöar eller sjöar med mycket växtplankton. Det grumliga vattnet passar gösens jaktteknik att smyga sig på bytet. Därför trivs gösen gärna i mörtrika sjöar eftersom mörten gör att vattnet grumlas.


Fiske efter gös

Fiske efter gös sker sent på kvällen och gärna några timmar efter att solen har gått ned. Det är inte ovanligt att under en längre fisketur först få gädda tidigt på kvällen för att därefter få gös när det mörknar.

 

Liksom gäddan fiskar man gös mest med spinn med stora drag som wobblers, skeddrag, jiggar eller stora spinnare. Men till skillnad från gäddan behöver man söka gösen mer aktivt över ett större område och i alla vattnets nivåer. Därför är trolling en bra metod för gös, med flera spön som fiskar av olika djup för att hitta dagens (eller nattens) fiskedjup. Det går också bra att fiska gös genom att driva över de intressanta områdena och kasta.

 

Även om gös står uppe i vattnet så finns det vissa områden som är intressantare än andra. Sök i sjön på de ställen där bytesfisken samlas. Vanliga exempel på detta är i slutningar eller toppar.