Fiske-fakta
Lexikon för fiske och fiskar
 Fiskemetoder
-->
 

Isfiske

Isfiske har en fantastisk fördel genom att det ger oss en chans att fiska en tid på året då inget annat fiske är möjligt. Isfiske är ett perfekt fiske för hela familjen med varm choklad och bra chanser för barnen att få fisk.

 

Isfiske bedrivs genom att du antingen borrar håll eller bilar upp hål i isen. Som redskap används antingen ett mycket enkelt pimpelspö eller ett kort sportfiskespö. Som bete används små enkla drag, vertikalpilk, horisontell pilk eller en liten fluga, men naturligt agn används också. Det är viktigt att betet är litet, då fiskens aptit på vintern är begränsad.

 

Det vanligaste bytet vid isfiske är abborre. Små håll borras med några tiotals meters avstånd genom det intressanta området, som en brant eller en topp. Betet fiskas vid bottnen. När abborre påträffas kan man ofta få flera i samma hål.

 

Det är också vanligt att fiska efter gädda vid isfiske. Gäddan är särskilt aktiv under senare delen av vintern då den äter upp sig inför leken tidigt på våren. Gäddan kan antingen fiskas med spö och levande agn eller genom angelfiske, då upp till ett 20-tal angeldon sätts upp som fiskar passivt med levande agn över ett större område.

 

Ett specialfiske under vintern som få provat är också fiske efter Lake. Laken attraheras med skinande stora drag och rycks ofta fast i det traditionella fisket.

 

Läs mer om isfiske på

Isplanket