Fiske-fakta
Lexikon för fiske och fiskar
 Fiskemetoder
-->
 

Kustfiske

Med kustfiske menar jag här mete, spinnfiske eller flugfiske i havet från stranden. Det säger sig själv att kustfiske är väldigt begränsat jämfört med att fiska från båt. Men om man vet vad man ska fiska efter och var någonstans kan man ändå få bra fångster.

 

Horngädda

Horngädda eller näbbgädda är en mycket bra fajter och förekommer i enorma stimm längs Sveriges sydkust och särskilt i Öresund i början på maj. Huggperioden varar några veckor innan horngäddan slutat leka vid stranden och börjar gå glesare och djupare.  

 

Du kan lätt fånga horngädda från stranden. Använd blanka och långkastande drag/pilkar och knyt trekroken i en 10 centimeter lång nylontafs efter draget. Välj ett långkastande kustspö. En solig dag i maj kan du få horngädda i vart och vartannat kast över sandbotten.

 

Öring

Öring håller till längs kusten på våren och kan fiskas med kastspö eller fluga. Fisken står gärna vid stenar och ojämnheter där den lätt kan fånga mat.

 

Gädda och Abborre

Gädda och abborre finns längs Östersjöns kuster och upp i Öresund. Gäddan följer ofta strömmingsstim i öppet vatten. Abborren kan man hitta i t ex flodmyningar där den kan växa sig ordentligt stor. Fiskas som i insjö.

 

Berggylta och Blågylta

Berggylta och blågylta är de vackraste fiskar man kan fånga i Sverige. Ändå är de okända för många fiskare. Särskilt berggyltan är mycket lättfångad. Den fångas med bottenmete på vindutsatta klippor längs västkusten och särskilt i Bohuslän. Inne i fjordar finns den inte, man måste fiska i lägen som är utsatta för vågor och vind. Berggyltan är ofta mellan ett halvt och ett kilo och en stark kämpe.  

 

Rödspätta, sandskädda och skrubbskädda

Fiske efter plattfisk är också ett av de lättare sätten att fiska från land. Särskilt bra brukar pirar och hamnar vara. Fiska med bottenmete och naturligt agn, t ex strandsnäckor på botten utan alltför mycket växtlighet. Tackel för bottenmete efter plattfisk köper du färdiga i sportfiskebutiken.

 

 

Läs mer:

Kustfiske av Niels Vestergaard