Fiske-fakta
Lexikon för fiske och fiskar
 Fiskar
-->
 

Torsk

Torsk är inte bara vår populäraste matfisk med sitt fina vita kött , torskfiske är också basen i vårt havsfiske genom sin vanlighet, storlek och sitt höga matvärde. Det dras antagligen upp lika mycket torsk av sportfiskare i havet som av alla andra fiskarter tillsammans.

 

Torskens vanor och utbredning

Torsk är en allätare som håller till direkt över botten. Den äter alla mindre fiskar, även sina egna ungar, men också fiskrom, kräftor, räkor och alla andra smådjur. Den enda gången man hittar torsk högre över botten är när den går och betar under stim med sill eller sej.

 

Torsk kan ha flera färgvariationer. Den frigående torsken är gulaktig, men torsk som går på grunt vatten i tångbältet får en kraftig och vacker röd färg.

 

Torsk går i stora stim och kan rätt så ofta nå vikter uppemot 20 kg. Den största torsken som någonsin fångats vägde 60 kilo. Svenska sportrekordet är på 32,420 kilo.

 

Torsk är utbredd över hela norra Atlanten. Den föredrar relativt kalla vatten och finns därför mest från Nordsjön och norrut. Torsken är tålig för bräckvatten och finns därför långt in i Östersjön, även om fortplantningen här är beroende av de årliga inströmningarna av saltvatten. Torsken geografiskt är uppdelade i en rad olika bestånd som inte verkar blandas i någon större utsträckning. I Östersjön finns två bestånd öster och väster om Bornholm. Öresund har sitt eget bestånd. Bestånd finns också i Kattegatt, Skagerack och längs norska kusten upp till Berings hav.

 

Fiske efter torsk

När du fiskar torsk är det väldigt viktigt att hålla botten. Det vanligaste sättet att fiska efter torsk är att driva över sluttningar och toppar där det finns hårdbotten som torsken trivs på och pilka med pilk och några upphängare. Detta kan ge stora mängder torsk men även ströfiskar av andra arter.

 

Torsk fiskas också en del med spinn från land, men detta fiske har blivit mindre lönsamt eftersom torsken har blivit mindre vanlig. 

 

Vill du ha större torsk bör du gå över till agn, antingen filéer eller hela fiskar. Detta kräver färre och kraftigare krokar. Ett bra tackel är att ersätta trekroken under pilken med en stor enkelkrok för agn och att sätta en enkelkrok på tacklet ovanför pilken. Detta gör att du slipper småfisken och lätt kan ta dig igenom ett stim med betesfisk utan napp.

 

När den stora torsken står på botten håller den sig ofta på väldigt små ytor där förhållandena är de rätta med nära till maten och men lä för strömmen. Det krävs mycket fiske för att hitta dessa små hotspot vid vrak eller stenar.

 

Hotet mot torsken

Flera av torskbestånden är kraftigt nedfiskade av ett alltför hårt yrkesfiske. Särskilt gäller det bestånden av torsk i Östersjön, men även alla europeiska bestånd av torsk utom det i Berings hav. På den amerikanska sidan är det berömda beståndet av stor torsk på Grand Banks utanför New Foundland så nedfiskat att det inte repat sig trots totalt fiskestopp sedan början på 90-talet.


Troligen har nedfiskade torskbestånd svårt att komma igen därför att deras ekologiska nisch tas över av andra fiskar. Även i Östersjön har det minskande torskbeståndet fått konsekvenser för hela det ekologiska systemet. Genom att färre småfiskar av en rad arter äts upp av torsk kan dessa växa till sig i antal. Sedan äter dessa av andra fiskars rom så att även stora fiskar har svårt att föröka sig. Detta är en trolig förklaring till att abborre och gädda minskat kraftigt i Östersjön och den stora mängden sill kan också hålla nere torskbeståndet ytterligare. 

 

Torsk är en stimfisk som går i stora stim på botten. Den leker på vintern på särskilda lekställen. Strax innan leken når honorna sin toppvikt med sina stora romsäckar. På sommaren är torsken betydligt slankare och väger mindre.