Din ultimata fiskguide – våra mest kända och rödlistade fiskar

Abborre

Perca fluviatilis

Ät gärna abborre från:

 • Hjälmaren
 • Vättern

Tänk efter innan du äter abborre från:

 • Nordeuropa
 • Östersjön
 • Vänern
 • Mälaren

Abborren har ett säreget utseende med tvärränder över kroppen och röda fenor, av vilken den främre är taggig och vass. Den grönsvarta ryggen står i vacker kontrast mot den vita buken. I vanliga fall blir abborren ungefär ett halvt kilo, honan ofta betydligt större än hanen.

Var hittar man abborre?

Abborrar gillar varma vatten och håller sig gärna nära ytan, eller i grunt strandvatten. I näringsfattiga vatten bildar den ofta täta bestånd av småväxta ”tusenbröder”. Den förekommer i så gott som alla vatten, men lever helst vid kusten.

Hur fiskar man abborre?

Abborren är populär som mat- och sportfiske, och sägs nappa på allt, men främst av allt mete och sportfiske.

När ska man fiska abborre?

Abborren är att bäst att fånga under hösten, efter att den frossat på mindre fisk under hela sommarsäsongen.

Flundra/ Skrubbskädda

Platichthys flesus

Tänk efter innan du flundra:

 • om den är fångad med garn eller trål i Östersjön, eller om den är fångad med garn i Skagerrak eller Kattegatt

Låt bli att äta flundra:

 • om den är trålad i Skagerrak, Kattegatt, Nordsjön eller Östersjön (Ryssland)

Flundran, eller skrubbskäddan / skrubban, är en plattfisk som i vanliga fall blir mellan 20 och 25 cm stor och från 0,4 till 0,7 kg tung. Flundran är rödbrun och har vassa knölar på ryggen och under rygg- och analfenan.

Flundra – var hittar man den?

Flundran simmar i bräckt vatten och fångas främst kring Öland och Gotland. Den trivs bäst på den grunda, platta botten i sötvattensåar och -sjöar. Flundran är inte kräsen utan äter allt från småfiskar till musslor och kräftdjur.

Framförallt på östkusten är rökt flundra en viktig delikatess.

Gädda

Esox lucius

Låt bli att äta gädda från:

 • Nordeuropa

Gäddan är en långsmal fisk med fenor längst bak och ett stort huvud med vassa tänder. Gäddor förekommer i två nyanser – antingen är den gulaktig om den är en bräckvattengädda, som lever i fria, djupa vatten, eller så är den kamouflagegrön om den är en gräsgädda som levt i grunda men frodiga sjöar, där den behöver mer skydd.

Hur stor kan en gädda bli?

Riktigt stora gäddor kan bli upp till 20 kg. I de flesta fall brukar de dock bli runt 1 och 4 kg. I allmänhet blir honorna mycket större än hanarna.

Vad äter gäddan?

Gäddan är en rovfisk som äter andra fiskarter, till och med andra gäddor.

Var står gäddan?

Den trivs bäst i kalla, lugna vatten, där den håller sig nära bottens mildare temperaturer. Den stiger upp mot vassen och närmar sig ytan endast om kvällen och tidigt på morgonen, då den blir hungrig och ska jaga.

Gös

Sander lucioperca

Låt bli att äta gös från:

 • Östersjön

Tänk efter innan du äter gös från:

 • Sverige
 • Nordeuropeiska insjöar

Ät gärna gös:

 • som är odlad i Nordeuropa

Gösen liknar abborren – den är långsträckt och har grå eller brungrön rygg med vit buk. Den främre ryggfenan är taggig, också det likt abborren. Den har spetsiga, stora tänder, och blir i allmänhet 0,7 – 3 kg stor.

Var trivs gösen?

Gösen trivs i varma och näringsrika vatten långt bort från stränder. Den är en ensamsimmare, som är känd för sin goda syn.

Vad äter gösen?

Gösen är en rovfisk, vilket innebär att den som vuxen enbart äter andra fiskar.

Hur fiskar man gös?

Nyckeln är att du anpassar fiskedjupet efter första hugget – då får du en uppfattning om vilket djup gösarna nappar på. Detta gäller även färgen på beten!

Havskatt

Anarhchicas lupus

Låt bli att äta havskatt:

 • från alla ställen förutom Island

Tänk efter innan du äter havskatt från:

 • Island

Havskatten liknar ålen med sin avlånga kropp och hellånga ryggfena som sträcker sig från nacke till stjärt. Den är gråbrun och har mörka, tjocka tvärränder vid sidorna. Ofta blir havskatten mellan 1 och 3 kg stor.

Var simmar havskatten?

Havskatten trivs på korallbotten och steniga havsbottnar med små hål och klippskrevor att gömma sig i.

Vad äter havskatten?

Havskatten är ingen ivrig jägare men är känd för sitt kraftiga bett. Den äter gärna skaldjur och annan föda som är lätt att krossa. Detta gör att dess tänder slits mycket och byts ut varje år. Det sägs att en riktigt stor havskatt kan bita hårdare än en schäferhund.

Makrill

Scomber scombrus

Låt bli att äta makrill från:

 • Östra Atlanten
 • Medelhavet

Tänk efter innan du äter makrill från:

 • Nordöstra Atlanten, om den är fiskad med garn, snörplad eller trålad
 • Nordvästra Atlanten

Ät gärna makrill från:

 • Nordöstra Atlanten då den är fiskad med lina

Makrillen har en spolformig kropp med två ryggfenor. Den är grön i ryggen, med nyanser av blått, och en pärlemorskimrande buk. Ofta väger makrillen kring ett halvt kilo.

När kommer Makrillen till västkusten?

Makrillen är en liten men stark säsongsfisk, vilket innebär att den rör sig mot kustvatten kring midsommar, och drar sig åter till djupare vatten under vintern. Den simmar i stora stim och är i konstant rörelse – makrillen saknar simblåsa, vilket gör att den simmar även när den sover.

Vad äter makrill?

Framför allt äter makrillen småkryp, som plankton och räkor. Därför älskar den strömmar – den rör sig helst där dess byte trivs bäst.

Sej

Pollachius virens

Låt bli att fiska sej från:

 • Kattegatt
 • Nordsjön
 • Nordöstra Atlanten eller när den är trålad från Skagerrak

Tänk efter innan du äter sej från:

 • Färöarna och Barents hav, eller är trålad på Island

Ät gärna sej från:

 • Island då det är fiskat med garn eller långlina, samt Barents hav då det är fiskat med snörpvad

Sej, eller gråsej, hör till torskfamiljen och är en kraftig och spolformad fisk. Den är grönsvart över ryggen, silvrig på sidorna och ljus eller vit om buken. En stor sej kan väga upp till 20 kg, men förekommer vanligtvis mellan 1 och 3 kg.

Vad är sej för fisk?

Sej är en snabbt simmande stimfisk som simmar i fritt vatten. Den äter fiskyngel och kräftdjur som den jagar i strömkanter, men den håller sig längre ut än makrillen, som också jagar i ström.

Ur ett ekonomiskt perspektiv är sejen en av våra viktigaste fiskar.

Sill och strömming

Cluphea harengus

Tänk efter innan du äter sill/strömming från:

 • Bottenviken då den är fiskad med garn, samt Nordvästra Atlanten (Kanada)

Ät gärna sill/strömming från:

 • Östersjön
 • Nordöstra Atlanten
 • Nordvästra Atlanten (USA)

Sill och strömming är samma art, men kallas olika beroende på ort – i Östersjön simmar den mindre varianten, som är bäst känd som strömming. Sillen är ofta mellan ett halvt och ett helt kilo stort och kan bli upp till 50 cm lång. Skillnad mellan sill och strömming är med andra ord mest dialekt.

Var finns sillen?

Sillen simmar i öppna vatten och finns i alla nordiska hav. Den trivs nära ytan men kan lika gärna befinna sig på flera hundra meters djup. Sillen är en stimfisk som i grupp rör sig in till kusten om somrarna.

Vad äter sill?

Den äter småfisk och plankton, och är själv ett viktigt byte för många större fiskar, samt en känd delikatess i svenska högtider.

Torsk

Gadus morhua

Låt bli att äta torsk från:

 • Västra Östersjön
 • Nordvästra Atlanten
 • Nordöstra Atlanten och Norges kust

Tänk efter innan du äter torsk från:

 • Barents hav
 • Arktiska havet eller Östra Östersjön

Torsken har ett stort huvud och en långsträckt kropp med tre fenor på ryggen. Färgen beror på dess levnadsmiljö – bergstorsken, som för det mesta äter skaldjur, är rödaktig i färgen, medan torskar som lever tätt intill sandbottnar är gulgröna. Hos oss väger torsken vanligtvis upp till 10 kg.

Var hittar man torsken?

Torsken simmar i stora stim och trivs bäst nära botten och föredrar kallt, salt och bräckt vatten. Den rör sig uppåt bara då den jagar sej eller sill, som i sin tur håller sig närmare ytan.

Vad äter torsk?

Torsken är en stor rovfisk - den äter alla mindre fiskar, till och med sina egna ungar, samt småkryp och skaldjur.

Idag är torsken en rödlistad fisk och anses hotad på många områden.

Öring

Salmo trutta

Låt bli att äta öring när den är:

 • vildfångad

Tänk efter innan du äter öring som är:

 • odlad i Nordeuropa

Ät gärna öring när den är:

 • odlad i Österrike

Öringen liknar laxen, men är mindre och har fler prickar. Den är silvrig, har en grönbrun rygg samt svarta och röda fläckar. Buken är gulaktig.

Var trivs öringen?

Öringen finns i de flesta av våra stora insjövatten. Den är en ensamlevande och skygg fisk, som delas in bäcköring, havsöring, kustöring, strömöring och insjööring. Bäcköringen är den minsta och förekommer även i mindre vatten, samt åar och bäckar. Havsöringen är betydligt större, insjööringen lever i större insjöar. De två sistnämnda är blankare i färg.