Fiskemetoder

Olika fiskemetoder och sätt att fiska varierar utifrån redskap, miljö, årstid och vilken fångst man är ute efter. De vanligaste metoderna för fritidsfiske hittar du här!

Flugfiske

Flugfiske är en sorts sportfiske, där man använder fiskeflugor som bete.

I flugfiske utgör linan kastvikten, i och med att flugan är så gott som viktlös. Flugorna kan likna fiskar, skaldjur- och kräftdjur eller rent fantasifulla former, som är planerade att trigga huggreflexen hos fiskar. För det mesta utövas flugfiske i strömmande vatten och insjöar, men numera förekommer även flugfiske i hav. Vanligen fiskas laxfiskar, men alla fiskar kan fiskas med flugfiske.

Flugfiske – hur gör man?

Till flugfiske hör det upprepade, pendlande kastet, där längd och precision är centralt för att få till ett bra kast – på så sätt kan flugfiske tänkas vara en av de mest krävande formerna av att fiska. Tanken är att flugan ska landa framför fisken, och speciellt i strömmande vatten är det viktigt att flugan hamnar en bit uppström så fisken hinner få syn på flugan innan den passerar.

Flugfiske – tips vi rekommenderar:

  • Har du utrustningen som krävs? Fiskespö för att håva in fisken, högsittande fiskebyxor så du kan stå kvar i strömmen utan att bli våt eller frysa, glasögon när ni är flera som kastar med era spön – listan på utrustningen som krävs vid fiske kan göras lång.
  • Tänk på att du ofta behöver fiskekort. På Fiskekort.se kan du köpa fiskekort om du inte redan äger ett.

Havsfiske

Havsfiske anses av många vara den tyngsta och mest krävande formen av fiske. Dock är det också just med denna fiskemetod som man ofta får den största fångsten, och där variationen av arter är betydligt större än när man fiskar i sötvatten.

Havsfiske – hur gör man?

Att fiska med pilk och upphängare används för att fånga mycket fisk, medan att meta med bete ofta hjälper när man vill nappa en större fisk.

Havsfiske sker vanligtvis från båt, men ibland förekommer även fiskande från klippor, hamnar och bryggor. I Sverige bedrivs havsfiske egentligen bara i Skåne - först i Kattegatt är salthalten stor nog för våra saltvattensfiskar.

Havsfiske – tips vi rekommenderar:

  • Investera i en riktigt bra fiskekarta eller bär med dig en i mobilen.
  • Tänk på ditt miljöfotspår när du rör dig med båt: rengör båtbotten miljövänligt och töm din båttoalett endast vid tömningsstation.

Isfiske

Isfiske är en enkel och billig metod för den fiskeintresserade. Ibland kallas isfiske även vinterfiske, i och med att aktiviteten kräver minusgrader och ett tjockt lager is.

Pimpla öring och andra favoriter

Isfiske går ut på att man borrar eller hugger hål i isen. Det korta spöet, som kallas pirk eller pimpel, doppas i vattenhålet med ett litet bete, då fiskarnas aptit under vintersäsongen är mindre än på sommaren.

Det är även viktigt att linan är tillräckligt lång och kommer nära botten – fiskarna, speciellt abborren, som är en typisk isfiskefångst, brukar simma precis ovanför botten, där vattnet är varmare än vid ytan. Abborre och gädda är typiska isfiskefiskar, men även röding, öring, harr, lake, sik och regnbåge fiskas på vintern.

Isfiske – tips vi rekommenderar:

  • Prioritera säkerhet! Kontrollera isen, använd istappar och fiska aldrig ensam. Läs mer om issäkerhet här.
  • Undvik att ha fisken över ytan om du tänker släppa den tillbaka i vatten – fiskars ögon och hud skadas snabbt i minusgrader.

Kustfiske

Kustfiske innebär mete, spinnfiske eller flugfiske vid havsstränder. Jämfört med havsfiske är kustfiske begränsat till fiskar som trivs nära stränder och kuster, men med rätt kunskap kan man få bra fångster även med kustfiske.

Det vanligaste fångsterna i kustfiske är gädda, öring, abborre, rödspätta, sandskädda, skrubbskädda, berggylta och blågylta.

Kustfiske – tips vi rekommenderar:

  • På den svenska sydkusten (som avgränsas till området söder om Kullens fyr till Torhamns udde) är det förbjudet att fiska efter lax och havsöring mellan 15 september och 31 december. På västkusten gäller det att vänta till 1 april för fiske efter havsöring. Ostkusten är fri från begränsningar, men vissa fredningsområden bidrar till att lax och havsöring får leka i fred.

Mete

Mete kräver varken avancerad utrustning med massa olika fiskeredskap, eller ens vår fulla uppmärksamhet, om vi samtidigt bara vill slappna av – i all sin enkelhet räcker bara ett metspö med bete på krok under ett flöte.

Med mete fångar man i regel inte några stora fiskar, men ett flertal olika sorter kan nappa på mete, som t.ex. abborre, mört och sarv.

Mete kan dock vara mycket tekniskt med en avancerad utrustning, som man gott kan fånga större fiskar med.

Mete – tips vi rekommenderar:

  • Komplett metset med lina, flöte och krok för att enkelt komma igång med mete.
  • Ersätt levande bete till mete med artificiella beten. Förutom att levande agn numera klassas som djurplågeri kan betefisk från olika vattenområden sprida sjukdomar, oavsett om den är levande eller död.

Spinnfiske

Spinnfiske är den vanligaste formen av (sport)fiske, men kräver precision – det är viktigt att vara på rätt plats vid rätt tid för att nappa fångst. I första hand finns spinnfiske till för att locka in rovfiskar som gädda och abborre, men även mindre fiskar som gös och öring.

För spinnfiske används ett kastspö. Då kastar man ut och vevar in ett bete som ser ut som en simmande fisk, vilket ska locka fisken att hugga till.

Rätt timing är centralt i spinnfiske – man måste anpassa sig till fiskens mattider. Ofta är den bästa tiden precis efter soluppgången på morgonen eller på kvällen innan solnedgång. Även rätt plats är viktigt – man måste känna till var fisken trivs.

Spinnfiske – tips vi rekommenderar:

  • Gäddan, som gillar kallt, rör sig inte på samma områden som abborren, som i sin tur trivs i värmen. Varma och kalla platser varierar dessutom mellan årstiderna, så det gäller att vara på hugget när du planerar spinnfiske.