Hållbart fiske

Yrkesfiskare bör ha koll på den svenska fiskelagen.

Men även fritidsfiskare har ett stort ansvar och ska känna till våra svenska fiskeregler för att främja fiskeverksamhet som är så miljövänlig som möjligt. Detta gör man enkelt genom att välja olika fiskeredskap som är aktsamma mot våra fiskar och hav.

Hur fiskar man rätt?

I Sverige är sjöar och vattendrag öppna för alla att besöka. Däremot är det inte tillåtet att fiska i alla vatten. I Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön är det fritt att fiska med fiskespö, likaså längs kusten (förutom laxfiske vid Norrlandskusten). I övrigt behöver man vara medveten om lov, lagar och regler när man vill fiska.

4 tips till dig som vill understöda hållbart fiske

  1. Behövs markägarens tillstånd eller speciellt fiskekort för att fiska på den plats du valt? Att skaffa fiskekort online är lätt och smidigt.
  2. Är fisken tillräckligt stor för att ta upp? Om små fiskar nappar brukar man i allmänhet följa catch and release -principen, det vill säga släppa tillbaka den i vattnet.
  1. Är det fridlyst eller hotad fisk du råkar få upp ska du också alltid släppa tillbaka den i vattnet. Vissa arter kan dessutom vara fridade under lekeperioden på våren.
  2. Ät den fisk du inte släpper tillbaka ut i vattnet.

Hur fiskar man ännu mer miljövänligt?

  • Använd enkelkrok samt gummihåv, som inte skadar fiskens fjäll.
  • Nylonlinor är billiga och miljövänliga så länge de inte lämnas ute i naturen. Undvik linor med fluorkarboner, kol- och fluorföreningar. Om inte nylonlinorna är tillräckligt starka rekommenderas kevlar.
  • Föredra tungsten över bly när du väljer sänken. För billigare och miljövänliga alternativ fungerar även säken i mässing och zink. De bästa alternativen är glas och betong – då frigörs inga giftiga ämnen. Dessa ämnen är dock sällan tillräckligt tunga för sänken.
  • Lämna aldrig kvar något efter dig i naturen.