Fiske som miljöbov – 5 fenomen att ifrågasätta

Ibland måste vi närma oss frågan ”vilket alternativ är minst skadligt för miljön?” genom att bli medvetna om vad som belastar miljön allra mest.

Bättre och sämre miljöval finns alltid. Genom att samla kunskap och inte understöda fiske i följande former är en bra början för att inte omedvetet öka mängden rödlistade fiskar.

Överfiskning

Överfiske är ett faktum. Det innebär att det tas upp för mycket fisk ur haven, vilket sakta men säkert har lett till att vi har fler utrotningshotade fiskar än någonsin.

Sedan 1960-talet har den globala konsumtionen av fisk nästan fördubblats, vilket inte bara gör att hela fiskbestånd sakta dör ut och att fiskare blir arbetslösa – detta drabbar även delfiner, havssköldpaddor och fåglar som dör i fiskenäten i tusental.

Bifångst

Bifångst är allt som fiskas upp av misstag, det vill säga allt som kommer upp oplanerat och ”på köpet”. Upp till 90% av fångsten kan vara bifångst vid till exempel trålning av räkor, och i de allra flesta fall tas inte bifångsten till vara på (även om det är en god kvalité av en annan fisksort), utan kastas bort redan död eller snart döende.

Endast i Nordsjön innebär det mellan 500 000 och 880 000 ton fiskar och ryggradslösa djur.

Bottentrålning

Bottentrålning är lika effektivt som det är skadligt – det fångar mycket fisk på kort tid, men river även upp havsbotten och förstör allt liv som finns på den. Att tråla botten kan alltså jämföras med att hugga ner en skog med all dess flora och fauna. Detta är den mest skadliga av alla olika fiskemetoder.

Svartfiske

Svartfiske, eller illegalt fiske, är problematiskt precis som all illegal verksamhet – svartfisket utförs utanför regler och är därför väldigt svår att kontrollera.

Förutom ekonomiskt och ur ett naturskyddsperspektiv är denna fiskemetod ofta oetisk ur ett djurskyddsperspektiv – bland annat berövas hajar och valar de delar som är värdefulla för fiskaren, medan resten av kroppen dumpas tillbaka i havet. Tjuvfiske och korallsprängning är ytterligare former av illegalt fiske.

Fiskeodling

För varje kilo lax krävs ca tre gånger så mycket oljerika och viltfångade fisksorter. Då dessa arter med tvång sugs upp ur marken drabbas hela havets ekosystem. I samband med fiskeodling kan ofta dessutom skadliga kemikalier och övergrödande ämnen.